Go to Top

Lisbet Seierskilde

Cocio-trav_W500

Lisbet Seierskilde och Jonstrupgårdens Cocio i nya Bates Innova Mono +
Bberättar:
Innova Mono plussadeln har fungerat optimalt på Cocio redan från början. Det okomplicerade systemet har gjort det möjligt att kontinuerligt finjustera sadeln i takt med hästens muskelutveckling

_____________________________________________________________________