Go to Top

Herm. Sprenger – novocontact

 

SE_novocontavt_RRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novocontact bettserie
från Hermann Sprenger
Ökar munstyckets kontakt med hästens tunga
utan att utöva påtryckningar på gommen

Via en stabil tygelfunktion ligger den plana
delen av munstycket skonsamt på tungan.
När ryttaren tar i tygeln flyttar sig munstycket
framåt, så kontaktytan blir smalare.
Detta effektiviserar kommunikationen mellan
häst och ryttare. När ryttaren lättar på
tygeln återgår munstycket till utgångsläget
och den plana delen ligger mjukt och
skonsamt på tungan igen.

Två- och tredelade bett?
Tester har visat att de tvådelade novocontact-
betten rekommenderas för hästar
som inte riktigt tar tag i bettet. De är också
lämpliga för hästar med känsligare mun då
ryttaren ger en mer exakt och mild tygelhjälp
tack vare dessa bett.

De tredelade novocontact-betten är perfekt
för hästar som ibland tenderar att gå emot
bettet men ändå är för känsliga för att ridas
med skarpare bett.